เมนูหลัก

ข่าวงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด


 


Written on 22 กันยายน 2014, 09.46 by admin
newsสรุปข้อมูลการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบื้องต้น   download เอกสารแนบทั้งหมด ...
Written on 12 กันยายน 2014, 05.50 by admin
newsทางสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้จัดทำจดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อเครือข่ายท้องถิ่น ในรูปแบบสรุปรวม ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ ในการได้รับข้...
Written on 02 กันยายน 2014, 08.51 by admin
news สมาคม อปท. เข้าพบ มล.ปนัดดา ดิศสกุล ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ณ ทำเนียบรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาค...
Written on 01 กันยายน 2014, 04.46 by admin
m58ปัญหางบประมาณท้องถิ่น ปี 58   download เอกสารแนบ  
Written on 18 สิงหาคม 2014, 06.04 by admin
req   ขอความร่วมมือเครือข่ายท้องถิ่น ทุกแห่ง ในการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น     หมายเหตุ: แต่ละ อปท...