เมนูหลัก

ระบบสมาชิก

 


Written on 12 กันยายน 2014, 05.50 by admin
newsทางสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้จัดทำจดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อเครือข่ายท้องถิ่น ในรูปแบบสรุปรวม ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ ในการได้รับข้...
Written on 02 กันยายน 2014, 08.51 by admin
news สมาคม อปท. เข้าพบ มล.ปนัดดา ดิศสกุล ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ณ ทำเนียบรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาค...
Written on 01 กันยายน 2014, 04.46 by admin
m58ปัญหางบประมาณท้องถิ่น ปี 58   download เอกสารแนบ  
Written on 18 สิงหาคม 2014, 06.04 by admin
req   ขอความร่วมมือเครือข่ายท้องถิ่น ทุกแห่ง ในการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น     หมายเหตุ: แต่ละ อปท...
Written on 18 สิงหาคม 2014, 06.04 by admin
req การประชุมทบทวนข้อเสนอด้านการกระจายอำนาจเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ...