เมนูหลัก
Written on 06 พฤศจิกายน 2014, 03.38 by admin
newsประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๕ พฤ...
Written on 16 ตุลาคม 2014, 06.13 by admin
newsสมาคม อปท. ร่วมแสดงความยินดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา download เอกสารแนบทั้งหมด ...
Written on 22 กันยายน 2014, 09.46 by admin
newsสรุปข้อมูลการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบื้องต้น   download เอกสารแนบทั้งหมด ...
Written on 12 กันยายน 2014, 05.50 by admin
newsทางสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้จัดทำจดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อเครือข่ายท้องถิ่น ในรูปแบบสรุปรวม ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ ในการได้รับข้...
Written on 02 กันยายน 2014, 08.51 by admin
news สมาคม อปท. เข้าพบ มล.ปนัดดา ดิศสกุล ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ณ ทำเนียบรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาค...