สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

กรอบข้อเสนอการปฏิรูป การประชุมหารือคณะทำงานปฏิรูปชุมชนท้องถิ่น ปฏิรูปประเทศไทย         ดาวน์โหลดเอกสาร ...
เชิญชวน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ในวันพุธที่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร  อ...
การประชุมสัมมนา "ชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปประเทศไทย" แสดงจุดยืนเครือข่ายท้องถิ่น   จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคม ซ...
เชิญชวน ผู้บริหารอบต. ปลัดอบต.  และประธานสภา อบต. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการ "ขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้บทบาทท้องถิ่น" เวทีภาคกลางตะวัน...
เชิญชวน ผู้บริหารอบต. ปลัดอบต.  และประธานสภา อบต. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการ "ขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้บทบาทท้องถิ่น" ดาวน์โหลดหนังสือเช...

  • ข่าวอาชญากรรม
  • ข่าวการเมือง
  • ข่าวกีฬา
  • ข่าวบันเทิง
  • ข่าวคุณภาพชีวิต
  • ข่าวต่างประเทศ
  • ข่าวธุรกิจ
  • ข่าววิทยาศาสตร์
  • ข่าวครอบครัว
  • ข่าวท่องเที่ยว


นายกสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย

 

นายนพดล  แก้วสุพัฒน์
ตำแหน่ง นายกสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา